Wordkshop (Atölye Çalışmaları)

Konuyu ya da bir diğer değişle gündemi atölye lideri belirler. Workshop bilgi, beceri ve yetkinlikleri arttıracak bilgileri aktarırken, grup koçluğu bireyin kendi bilgi ve becerisinin yani var olan kaynaklarına farkındalıkla odaklanmasını sağlayarak potansiyelinin ortaya çıkmasını sağlar.